Horná Poruba leží v časti Strážovských vrchov v kotlinovitej rozšírenej hornej časti Porubskej doliny. 

Rozloha obce je 1 369 ha. 

Nadmorská výška v strede inravilánu obce je 400 m n.m., v hornom konci 430m n.m.. Dominantou obce je masív Vapeč, vvhlásený v r. 1993 za Národnú prírodnú rezerváciu. Porubská dolina je komunikačným prepojením na ose Ilava a Valaská Belá – stredného  Považia s Hornou Nitrou. 

Horná Poruba spadá pod Trenčiansky  samosprávny kraj, nachádza sa na území okresu Ilava.  Spolu s obcami Čavoj, Dlžín, Kostolná Ves, Košecké Podhradie, Liešťany, Nevidzany, Rudnianska Lehota, Seč, Šútovce, Temeš, Valaská Belá a Zliechov tvorí mikroregión Magura-Strážov.  

Reliéf územia je pomerne výškovo členitý.  50 % územia tvoria lesy, ktoré určujú typický vidiecky charakter obce Horná Poruba. Poľnohospodárska pôda predstavuje 40 % územia.

Do katastra obce zasahuje CHKO Strážovské Vrchy, nachádza sa tu NPR Vápeč.