Vývozné dni domového odpadu v roku 2022:

Január 05, 19

Február 02, 16

Marec 02, 16, 30

Apríl 13, 27

Máj 11, 25

Jún 08, 22

Júl 06, 20

August 03, 17, 31

September 14, 28

Október 12, 26

November 09, 23

December 07, 21

Vývozné dni plastov v roku 2022:

Január 26

Február 23

Marec 23

Apríl 27

Máj 25

Jún 23

Júl 27

August 25

September 28

Október 26

November 23

December 21